Sajten som erbjuder demensutredning i hemmet

Kvinnar Kramar Äldre Kvinna

För en patient med misstänkt demenssjukdom är tidiga vårdinsatser avgörande för att bromsa förloppet. Nu finns appen Minnesmottagningen.se för en första minnesutredning hemma i soffan.

– Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demenssjukdom. Det behövs idag säkra och effektivt sätt att i tid identifiera de personer som behöver utredas vidare. Men även de personer som inte för stunden behöver utredas är viktiga att kunna identifiera. Ytterst handlar det om att människor behöver och har rätt att få en korrekt utredning och diagnos i tid, säger Johan Sundelöf, läkare och senior medicinsk rådgivare på Geras Solutions som utvecklat Minnesmottagningen.se, i ett pressmeddelande.

I Sverige lever 130 000-150 000 människor med en demenssjukdom och antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050, enligt Socialstyrelsen. Utvecklingen ser liknande ut i många länder.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste diagnosen. För att kunna bromsa sjukdomens förlopp och öka effekten av tillgängliga läkemedel är det mycket viktigt med en tidig diagnos.

Första minnesutredningen hemma

Appen Minnesmottagningen.se erbjuder en första minnesutredning när och där det passar patienten. Metoden är validerad och baserad på forskning vid bland annat Karolinska Institutet och Umeå Universitet. När utredningen är klar får patienten återkoppling från läkare om eventuellt behov av fortsatta utrednings- och vårdinsatser. 

– Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen.se kommer att vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva sig till sjukhuset, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Region Värmland använder Minnesmottagningen.se som stöd för tidiga demensutredningar. Det pågår också flera pilotstudier inom primär- och specialistvården runt om i Sverige.

Minnesmottagningen.se är utvecklad av det svenska startupbolaget Geras Solutions i nära samarbete med primärvård och specialistvård runtom i landet. 

Källa: Geras Solutions

28 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng