App och ökad transparens kan förenkla cyberbrottsanmälningar

Två Poliser Ute På Stan Och Går; Säkerhet, Cybersäkerhet

Svensk Handel har utvecklat en app som ska göra det lättare för verksamheter att anmäla cyberbrott till polisen. Förhoppningen är att appen, tillsammans med att verksamheter vågar prata mer öppet om att de blivit utsatta, kan öka anmälningsbenägenheten.   

Vi har tillsammans med vår säkerhetsavdelning tagit fram en app för företagare som vi kallar Appen Säkerhetscenter. Där kan du som drabbats av ett cyberangrepp anmäla det till polisen med bara några knapptryck på några minuter, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, under ett av organisationens Almedalsseminarium. 

Bara en bråkdel anmäls 

I en panel med representanter från bland annat Polisen och branschorganisationen Företagarna diskuterades de stora utmaningarna med cyberbrott mot företag och organisationer. Ett stort bekymmer är att brott inte anmäls i den utsträckning som polisen skulle behöva för att resurssätta. 

 Vi vet att det bara är en bråkdel av alla de cyberbrott som begås mot svenska verksamheter som anmäls. Ju färre brott som anmäls, desto svårare blir det för oss att motivera att vi behöver mer resurser för att utreda dessa brott, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Polisens nationella it-brottscentrum. 

Appen Säkerhetscenter

I Svensk Handels nya app är tanken att företagare enklare ska kunna använda vilken typ av brott som helst.

Appen går att ladda ned både för Iphone- och Android-telefoner.

Jan Olsson är medveten om den paradox som just nu råder när det kommer till cyberbrott och polisanmälningar: polisen kan inte satsa mer på bekämpning om inte verksamheter börjar anmäla, men verksamheter anmäler inte brott eftersom uppklarningsprocenten är så låg. Han hoppas på att Svensk Handels nya app kan bli ett verktyg som sänker tröskeln för att anmäla.  

Även Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna påtalar denna tröskel.  

Alla brott är inte lika enkla att anmäla. För att anmäla ett cyberbrott måste man många gånger ringa eller gå till närmaste polisstation. Det gör att mörkertalet blir onödigt stort.  

Förebyggande arbete viktigt 

Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert på Truesec, håller med om att det är viktigt att anmäla cyberbrott, men menar att det förebyggande arbetet är det viktiga för att komma åt de affärspåverkande konsekvenserna.  

Siffror Svensk Handel

Panelsamtal under Almedalsveckan. Från vänster: Nina Jelver, Svensk Handel; Jan Olsson, Polisen; Marcus Murray, Truesec; Pontus Lindström, Företagarna

 Ett cyberbrott bör anmälas, precis som du skulle anmäla ett fysiskt inbrott. Men i de senare fallen är det ofta självklart att ha förebyggande åtgärder på plats, som bra lås och övervakningskameror. Liknande åtgärder behövs också för att motverka kostnaden för en cyberattack, och så att skadan kan åtgärdas så fort som möjligt. Därefter kan polisen ta vid med sitt förundersökningsarbete och förhoppningsvis lyckas lagföra någon på sikt, säger han. 

Transparensen viktig 

Ytterligare en faktor till att företag inte vill anmäla är att en viss skamkänsla kan infinna sig. Även på denna punkt menar Pontus Lindström att det är viktigt att företag vågar vara mer öppna med att de blivit attackerade och att detta anmäls, för att hjälpa andra.  

 Det ska inte betyda att man skrämmer bort kunder eller liknande, för det drabbar alla förr eller senare. Och det är inte bara storföretag som Coop och Bauhaus som utsätts. Även små bolag utsätts för attacker. Något vi har sett i våra undersökningar är att äldre och mindre bolag är extra utsatta, de har inte lika ofta samma hårda kontroll om tuffa lösenord, till exempel. Vart fjärde småbolag håller på att nå pensionsåldern 65 år. Det är något som vi också måste adressera, säger han. 

1 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng