Så många i it-branschen saknar examen

It Kompetens; Startupfolk Och Postitlappar; Erik Dahl, Ukä

Erik Dahl, utredare på UKÄ. Foto: Adobestock, UKÄ

Studenter på it-utbildningar behöver inte ta examen för att få jobb i branschen, visar en ny rapport. Det som på kort sikt är en tillgång för kompetensförsörjningen kan på lång sikt bli ett hot mot konkurrenskraften. Enligt Erik Dahl, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ), skulle ett Center of excellence inom tech vara en del av lösningen. 

– Tillgången på spjutspetskompetens inom it är avgörande både för Sveriges ställning som kunskapsnation och för samhällets fortsatta digitalisering, säger Erik Dahl, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

Som del i ett gemensamt, flerårigt regeringsuppdrag har UKÄ och Tillväxtverket tittat på det viktiga inflödet av kompetens till it-branschen. Rapporten Flöden av digital spetskompetens omfattar studenter som påbörjat it-inriktade studier mellan 2009-2014.  

Långsamt mer jämställt 

Resultaten visar bland annat att fler än tidigare påbörjar eftergymnasiala it-utbildningar och att tillgången på arbetskraft därför kommer att öka. Det är en välkommen nyhet i ett läge när det saknas 70 000 medarbetare, enligt branschorganisationen TechSverige. En annan välkommen nyhet är att fler kvinnor än tidigare studerar it.  

– Andelen kvinnor ökar men de är fortfarande i minoritet och det kommer dröja innan förändringen får genomslag på arbetsplatserna. Vi ser också att färre kvinnor än män väljer att arbeta inom it-sektorn efter examen.  

Enligt rapporten väljer en stor andel av alla studenter att arbeta i it-branschen utan att ta examen. Analysen visar att bland civilingenjörer med inriktning elektronik, datateknik och automation som läst minst halva utbildningen arbetar oexaminerade i lika hög grad inom it som de examinerade (85 procent respektive 86 procent).  

Flest examinerade på YH-utbildningar 

För gruppen som läst data- och systemvetenskap arbetar 69 procent inom it medan 77 procent av examinerade gör det. Det är studenterna på yrkeshögskola som i störst utsträckning tar sin examen innan de söker it-jobb.  

– Det är många unga som söker utbildningarna och kanske blir det svårt att hålla motivationen uppe i tre till fem år. Då är det såklart positivt att det finns gott om arbeten. YH-utbildningarna är kortare, cirka två år, och mer intensiva. Jag bedömer att det har stor betydelse för den höga examensfrekvensen.  

Frågan är om det finns någon nackdel med att en stor andel av it-medarbetarna saknar examen? Hur ser till exempel risken ut att den generella kunskapsnivån sjunker, samtidigt som den snabba digitala transformationen ställer höga krav på både generalist- och specialistkompetens? Erik Dahl vill i nuläget vara försiktig med långsiktiga slutsatser av resultaten men gör några reflexioner. 

Tillgången på spjutspetskompetens inom it är avgörande.

 

– Det behöver inte alls vara så att kompetensen sjunker. Jag hoppas och tror till exempel att it-branschen erbjuder sina medarbetare bra villkor för kompetensutveckling. Snart kommer också omställningsstudiestödet, till exempel för den som skaffat sig mer praktisk erfarenhet och senare vill gå tillbaka och ta sin examen. 

Center of excellence inom tech 

Det finns en annan utmaning kopplat till att så många avbryter sina it-studier i förtid. Det gäller Sveriges ställning som ledande kunskapsnation, med duktiga forskare som tar täten för den fortsatta kunskapsutvecklingen. I en ytterligare rapport finns flera förslag på hur Sverige säkrar sin ledartröja inom tech.  

– Digital spetskompetens och forskning går hand i hand. Därför föreslår vi att Sverige ska få ett Center of excellence (COE) inom it. Här skulle de bästa forskarna från flera ledande universitet och högskolor i Sverige och andra länder samlas och samarbeta. Ett bra exempel där en sådan satsning fått stort genomslag är SciLifeLab, säger Erik Dahl. 

24 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit-kompetensFoto UKÄ

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng