AI tar upp kampen mot illegalt fiske

Illegalt Fiske

AI och satellitdata kan hjälpa myndigheter och företag att identifiera och förhoppningsvis eliminera risken för illegalt fiske och missbruk av arbetskraft. Det visar en ny studie från Stockholm Resilience Centre.

– Vår förhoppning är att studien ska kunna hjälpa regeringar, biståndsorganisationer, civilsamhälle och företag att kunna göra prioriteringar, som gör att fokus riktas på de områden där problemen är som störst, säger medförfattare Henrik Österblom, forskningschef för Stockholm Resilience Centre.

Världshaven är svårövervakade och årligen fångas miljontals ton fisk illegalt. Fartyg som sysslar med IUU-fiske (illegal, unreported, unregulated) nyttjar dessutom ofta illegal arbetskraft ombord, utsätter personer för tvångsarbete, skuldslaveri och allmänt dåliga arbetsförhållanden.

Forskare vid Stockholms Resilience Center vid Stockholms universitet har i en ny studie använt satellitdata och maskininlärning tillsammans med expertenkäter för att utforska vilka hamnar och regioner som är mest utsatta för denna olagliga verksamhet.

Två primära riskfaktorer

750 hamnar utforskades, och av dessa förknippades nästan hälften med risk för illegalt fiske eller tvångsarbete. Två riskfaktorer identifierades framförallt: det land som ett fartyg är registrerat i, även kallat dess “flaggstat”, och vilken typ av fiskeredskap som fartyget har ombord.

– Fartyg registrerade i länder som har dålig kontroll av korruption, fartyg som ägs av andra länder än flaggstaten, och fartyg registrerade i Kina, uppvisade en högre risk att ägna sig åt olaglig verksamhet. Det gjorde även långrevsfartyg, trålare och båtar som jiggfiskar efter bläckfisk, säger Henrik Österblom.

Enligt studien är risken för illegal verksamhet som högst i samband med omlastning när besättning och fångster utbyts mellan fartyg, speciellt om omlastningen sker ute till havs. Geografiskt hade kusterna utanför Västafrika, Peru och Azorerna högst risk för illegalt fiske och arbetskraftmissbruk. 

Även forskare från Stanford University, University of British Columbia, University of Tokyo och James Cook University har deltagit i arbetet. 

Källa: Stockholm Resilience Centre

6 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng