Pajalas nya vårdplattform

Pajala, Vård; Ett Hjärta Av Pussel; Petter Särkijärvi

Pajala är en av 14 kommuner i Norrbottens E-nämnd. Med en ny plattform för e-tjänster hoppas systemförvaltare Petter Särkijärvi dels att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare, dels på ett smartare samarbete över kommungränserna. Parallellt spanar han över gränsen till Finland för att hämta hem goda idéer till Sverige.

– Det har precis öppnat en gruva i närheten av Pajala och vi är nu en av kommunerna med lägst arbetslöshet i landet. Vi från kommunen måste vara påpassliga och modernisera våra verksamheter för att locka till oss nya medarbetare i detta läge, säger Petter Särkijärvi, systemförvaltare och ansvarig för digitalisering i Pajala kommun.

Ny plattform med 14 kommuner

Pajala har ungefär 600 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar inom social- och omsorgstjänsten på ett eller annat sätt. Genom det som kallas Norrbottens E-nämnd vill kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt kunna erbjuda bra lösningar inom social- och omsorgsförvaltningarna.

Norrbottens E-nämnd är en gemensam nämnd som ägs av Norrbottens alla 14 kommuner för att underlätta samarbete, och inom ramarna för e-nämnden har nu ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsten, ett sorts ekosystem, upphandlats.

Enligt Petter Särkijärvi, som också fått titeln ”digitaliseringsminister” av sin it-chef, är tanken att samtliga kommuner ska ansluta sig till plattformen under de kommande två åren. Utöver socialtjänstens grundläggande verktyg kommer medarbetare att få tillgång till e-tjänster, appar, välfärdsteknik och andra verktyg för hemtjänsten.

– Det kan till exempel handla om att vi i framtiden i ekosystemet inför armband till våra äldre som du sätter på för att mäta puls och blodtryck. Jag tänker mig att detta ganska snart kan bli en del av basutbudet och dessa redan finns att köpa på apotek här. Det viktigaste arbetet den kommande tiden är att förankra den nya plattformen och tillkommande nya arbetssätt hos personalen, för att identifiera behov som vidare kan leda till att nya lösningar kopplas på.

Lättare att anställa

En förhoppning är att denna satsning även ska göra det lättare att anställa personer i regionen, eftersom alla kommuner kommer att arbeta på ett snarlikt sätt, i samma verktyg.

– Ta till exempel rollen som adoptionshandläggare. I Pajala kanske en adoption äger rum vartannat år, och många andra kommuner i vår närhet har ett liknande antal. Det kanske räcker med en person i hela Norrbotten som har detta som sitt specialområde, och som med hjälp av den nya plattformen får bättre förutsättningar för det, säger Petter Särkijärvi.

Inspiration från finska Kolari

Närheten till Finland innebär förstås att mycket arbetskraft tar sig fram och tillbaka över gränserna dagligen. För att ta hänsyn till olika språk och dialekter har Pajala därför en lösning som innebär att den som ska dokumentera något kan prata in det, så transkriberar en programvara det du säger.

Vi måste vara påpassliga och modernisera våra verksamheter för att locka till oss nya medarbetare.

Men närheten till ett annat land gör också att det går att få andra typer av inspiration. Drygt tre mil nordöst om Pajala på andra sidan finska gränsen ligger byn Kolari. I Kolaris bibliotek finns möjligheten för äldre att låna surfplattor för att till exempel spela spel som tränar upp minnet, och bibliotekarierna kan hjälpa till med att ringa anhöriga eller visa hur bank-id ska användas.

– Det vore häftigt om biblioteken i Sverige också kunde få stöttning att ta sådana här initiativ. De vore ett perfekt ställe för det.

Petter Särkijärvi drar paralleller med den lilla byn Muodoslompolo, cirka 11 mil norr om tätorten Pajala.

– Där har har en sorts hubb upprättats i den enda lilla affären i byn, dit du kan komma för att skriva ut saker eller för att sitta och arbeta. I en så pass stor kommun som vi är det viktigt med sådana här initiativ.

5 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Petter Särkijärvi

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng