Malmös nya bokningssystem stärker demokratin

Malmö, Göteborg och Umeå började för ett par år sedan tillsammans med SKR att utveckla ett nytt, digitalt bidrags- och bokningssystem. En efter en anslöt sig andra och nu planerar 198 kommuner att använda den nya lösningen som på olika sätt underlättar föreningslivet för sex miljoner människor i hela Sverige. Drivande i projektet och en av de första att använda systemet är Malmö stads fritidsförvaltning.

– För att vara en ganska liten förvaltning har vår it-enhet ett stort ansvar. Just nu implementerar vi ett nyutvecklat boknings- och bidragssystem för hela staden. Det är resultatet av ett utvecklingsprojekt som vi gick in i för ett par år sedan med Göteborg och Umeå, där SKR ansvarade för projektledningen. Då saknades ett bra system, och när andra kommuner hörde talas om vårt arbete anslöt de sig en efter en. När vi var klara med projektet deltog 198 kommuner, säger Hamid Rafiei, it-chef, på Malmö stads fritidsförvaltning.

Det låter som ett stort projekt.

– När vi körde det tillsammans med SKR omfattade det närmare sex miljoner av Sveriges invånare, så det är ett stort projekt.

Vad händer närmast?

– Nu har vi på fritidsförvaltningen fått kommunfullmäktiges uppdrag, och äran, att projektleda och driftsätta resultatet i Malmö stad. Vi har upphandlat, vi har valt lokal leverantör och just nu är vi 4-5 förvaltningar som implementerar det nya systemet. Först ut är vi själva, där bokningssystemet precis kommit på plats. Om cirka två månader implementerar vi bidragsdelen. Närmast på tur står kulturförvaltningen och stadskontoret.

Beskriv nyttan med tjänsten.

– Stadens föreningsliv står i centrum för vår verksamhet. Systemet innebär att vi tillåter bokning av stadens samtliga lokaler, bland annat sporthallar och fritidslokaler. Beroende på typ av förvaltning vänder vi oss till olika grupper av användare, från organisationer till privatpersoner och Malmö stads interna kunder. Staden ger också bidrag i olika former till föreningslivet, och då kanske speciellt till barn och ungdomar.

– I grunden handlar det om att utveckla digitala lösningar som stärka demokratin. Förvaltningar och myndigheter ska underlätta för medborgarna att ta kontakt med oss när som helst och på alla typer av enheter. Det här systemet är ett led i den tillgängligheten. Nu har vi andra projekt på gång, till exempel nya e-tjänster och verktyg för samarbete och för kommunikation. Det är mycket som händer nu.  

18 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Leffler/Anne HammarskjölddigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng