Därför satsar Halmstad på automation

Stadsbiblioteket i Halmstad och it-chef Lars Nilsander.

Halmstad tar nu ett allt större grepp om automation. Med Microsoft Power Platform vill kommunen skapa effektivitet för verksamheterna och dessutom vara ett föredöme för regionen.

– Vi drar snart igång ett spännande projekt som vi kallar för Automationssmedjan. Vi har hållit på med automation i många år, och de senare åren har det varit mycket fokus på RPA. Men nu gör vi en satsning där vi ska försöka få med oss verksamheterna på ett bättre sätt. Hittills har vi haft mycket fokus på tekniken, och det har inte varit lyckosamt utan har bara resulterat i ett fåtal projekt. Nu måste vi ut i verksamheterna och se hur de arbetar, och försöka hjälpa dem att förstå vad som kan automatiseras, säger Lars Nilsander, it-chef, Halmstads kommun.

Vilka vinster ser du med Automationssmedjan?

– En av grunderna är att försöka få bort enkla och regelstyrda, repetitiva arbetsuppgifter. Det är ju också så att vi har en demografiutmaning i Sverige, med färre skattebetalare i förhållande till storleken på vår population. Då behöver vi kunna serva fler invånare, med samma antal medarbetare som vi har i kommunen idag och automation är en väldigt viktig del i den lösningen. Vi hoppas att kunna ta bort mycket av repetitiva arbetsuppgifter och ersätta med automation, helt enkelt, bland annat med hjälp av Microsoft Power Platform.

Vilka är framgångsfaktorerna i ett sådan här projekt?

– Först och främst behövs en finansiering, vilket vi säkrat fram till slutet av 2022. Det ger oss möjlighet att satsa och rekrytera till det här projektet. Men om vi ska lyckas måste vi vara mycket i verksamheten, för att se hur arbetet ser ut där och kunna inspirera och utbilda. Det går inte att lämna till verksamheten själva i det här arbetet.

Kommer medborgarna i kommunen dra nytta av projektet?

– Processerna vi automatiserar är ju högst troligen interna processer, men dessa processer kommer ju hjälpa invånarna på ett eller annat sätt också. Ibland är det bara internt, ibland är det processer som kommer vara till gagn för våra invånare. Det här är förstås något vi får utröna efterhand, men vi riktar oss inte mot någon specifik förvaltning eller bolag inom kommunkoncernen, utan vi siktar brett. Där vi hittar automation, där kommer vi försöka hjälpa till.

Vad hoppas du detta ska göra för Halmstad kommun?

– Vi har en vision i den förvaltning där jag arbetar, att vi ska vara ett riktmärke för offentlig sektor inom de områden där vi verkar. Vi hoppas därför att vi ska få synas och lyckas inspirera andra om hur det går att arbeta med automation. Förhoppningsvis får vårt arbete ringar på vattnet till våra grannkommuner och till offentlig sektor i stort, säger Lars Nilsander.  

4 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng