Efter pandemin: Mer fokus på utveckling i Vellinge

En snabb omställning till digitala möten, men samtidigt 18 månader där mycket tid för verksamhetsutveckling har förlorats. Så beskriver Susanne Petersson, it-chef i Vellinge kommun tiden med pandemin. Nu siktar kommunen på utveckling inom automation och verksamhetsförändrande processer.

– De senaste 18 månaderna har varit utmanande och inneburit en omställning vi inte kunde förutse. Det har varit spännande i min roll som it-chef, men samtidigt oroande eftersom jag känner att vi kanske inte har kommit så långt i digitalisering som vi tror efter den här perioden, säger Susanne Petersson, it-chef, Vellinge kommun.

Många menar att pandemin har drivit på digitaliseringen? 

– Vi har kommit långt i att kunna använda digitala verktyg och kunna ha möten utan att träffas fysiskt. Men den stora förändringen med att kunna digitalisera våra verksamhetsprocesser eller ställa om våra verksamheter, har inte riktigt haft samma tempo. Jag känner mer att det har fått stå tillbaka under pandemin.

Är folk lite för nöjda?

– Det är ju jättebra att vi kan ha digitala möten och träffas digitalt, men vi måste också fokusera på att förändra våra verksamheter, för det kommer behövas. Vi kommer behöva automatisera processer, titta på roller och strukturer, och använda digitalisering på ett annat sätt. Inte bara att ta det analoga mötet digitalt, utan förändra på riktigt.

Och hur gör vi det då?

– Det handlar väldigt mycket om att titta på aktiviteterna i respektive verksamhet för att se vad vi skulle kunna bygga bort och automatisera, och vad vi gör som vi inte behöver göra. För det behöver vi lugn och ro och möjlighet att arbeta tillsammans med verksamheten.

Vad behövs för att nå dit?

– Det behövs en samverkan. Vi kan inte göra det enhet för enhet, avdelning för avdelning, utan vi behöver jobba tillsammans med verksamheten. Vi behöver förmågor från it som kan möjliggöra olika delar, och vi behöver jobba tillsammans. Förr har det varit vanligt att var och en har arbetat lite mer isolerat med utveckling och förändring, men nu måste vi jobba som en helhet.

Med mer fokus på utveckling och mindre på drift?

– Ja, mycket mer fokus på utveckling. Vi måste stanna upp och få lite ro och titta på vad vi kan förändra. I en kommun finns det mycket viktigt som händer i verksamheterna, men det finns också moment som går att förändras och som inte behöver göras. Får vi bort sådana moment kan vi också flytta fokus till kärnverksamheten.

Vad är målbilden för er framåt?

– Att ha de digitala stöd som våra medborgare behöver och vill ha och att vi kan möta och vara tillgängliga för våra medborgare där de vill möta oss. Det behöver vi fokusera på. Därför hoppas jag att vi inte har någon större skuld, utan att vi kan lägga tid på medborgaren. Vi har till exempel sett många exempel här idag på chattfunktioner och andra delar som kan vara riktigt intressanta, säger Susanne Petersson.

23 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Voister, Vellinge kommun/Lars Bygdemark

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng