Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Brister i undervisningen

Flicka Sitter Framför Dator Hemma Och Gör Skoluppgift

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna Åkerfeldt.

– Den största utmaningen för skolor har varit att upprätthålla den mer informella kommunikationen mellan elev och lärare, säger Anna Åkerfeldt, didaktikforskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare Ifous, där hon leder forsknings och utvecklingsprogrammet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.

Svårt med kommunikation

Överlag har eleverna uppfattat sina lärare som välorganiserade under pandemin, och de har också varit nöjda med de digitala verktyg som de har för att lösa sina uppgifter. Det visar både Ifous enkätundersökning och Internetstiftelsens stora undersökning Internet och svenskarna.

Men i kommunikationen mellan lärare och elever har det däremot funnits brister. Anna Åkerfeldt menar att många skolor har kanaler där eleven kan nå sina lärare, men att det inte räcker.

– Läraren måste vara aktiv och söka upp eleverna lite spontant, som läraren kan göra i ett klassrum. Samtidigt förstår jag att det är svårt för lärarna som ju är vana att ha en överblick över sina elever och sitt klassrum och då lättare kan avgöra vem som kan behöva deras stöd och varför.

Själva metoden distansarbete kan förbereda eleverna för ett arbetsliv.

Har du några lyckade exempel?

– Jag känner till en vuxenutbildning där lärarna tidigt etablerade en relation med respektive elev och la ner mycket resurser i början av kurserna för att följa upp eleven. En nyckelfaktor i att det blev lyckat var att lärarna tidigt gjorde klart för eleven hur och när kommunikationen skulle ske under kursen. Många kan nog lära av vikten med att vara tydlig med vilka kommunikationsvägar det finns under distansarbetet.

Metakunskap på distans

Anna Åkerfeldt tror att den omställningen som skolan har fått göra kan innebära att lärare och elever märker att en del ämnen kan göras lika bra på distans som i klassrummet. Om en skola saknar en behörig lärare i ett ämne kan undervisningen istället genomföras på distans från en annan ort.

Dessutom kan det finnas ett mervärde att göra det på distans, eftersom det skapar erfarenheter och kunskap kring själva metoden, att både arbeta och samarbeta på distans.

– Det blir en sorts metakunskap där själva metoden distansarbete kan förbereda eleverna för ett arbetsliv som ju under det senaste året till stor del har skett på distans.

Lättare regelverk

En annan förhoppning Anna Åkerfeldt har handlar om hur vi ett längre perspektiv kan förändra vår syn på distans- och fjärrundervisning. Skolorna har redan visat att det finns en infrastruktur som har gjort det möjligt med en omställning och förhoppningen är ett tydligare och mer utvidgat regelverk för fjärr- och distansundervisning.

– Det finns många regleringar kring distansundervisning, med den goda avsikten är att skolan ska vara jämlik. Men det finns inte en enda reglering kring till exempel läxor, som ju är en form av distansundervisning och som dessutom är ojämlik, eftersom elever har olika bra förutsättningar att lyckas med sina läxor.

– Om fem år hoppas jag att pandemin dels har lett till en större digital kompetens i allmänhet och i digital kommunikation i synnerhet, dels att det finns ett regelverk som ger skolhuvudmän utökade möjligheter att erbjuda distansundervisning.

17 februari 2021 Uppdaterad 22 februari 2021 Reporter Tim Leffler digit Foto Adobestock, Stockholms universitet

Rekommenderad läsning

Biljardbollar Upplagda I Trekant På Biljardbord

Digital fritidsgård med Vinnova

3 maj 2021 digit

Umeå satsar på en digital fritidsgård för kommunens unga. Tillsammans med startups, som ingår i det Vinnova-finansierade nätverket Ignite Public, hoppas kommunen på en plattform som ska utvecklas i samarbete med ungdomar och fritidsledare.

Distansskola 960640

Covid skapar nya skolbehov

27 apr 2021 digit

Pandemin har ökat skolans behov av beställarkompetens och det krävs mer digitala satsningar för att byta ut föråldrad teknik och minska det digitala gapet. Det visar en branschrapport från Swedish Edtech Industry. 

Ung Grabb Med Vr Glasögon Tittar Uppåt Mot Rosa Bakgrund

Malmö digg-certar skolor

19 apr 2021 digit

Malmö skattar skolornas digitala utveckling, både som ett stöd för skolorna och även för att driva på utvecklingen. Verktyget bygger på ett europeiskt samarbete och Malmö stad är drivande i Sverige.

Massa Massa Människor Sedda Uppifrån

Hellre en AI

19 apr 2021 digit

Vi människor är mer benägna att lita på lösningar som föreslås från en algoritm än människor. Det gäller även när lösning är sämre.

Kvinnor Zoomtrott

Kvinnor mer videotrötta

16 apr 2021 digit

Kvinnor är mer trötta på videomöten än män, visar en stor studie. Nu vill forskarna se åtgärder från arbetsgivare som förebygger den så kallade zoomtröttheten.

Robot Människa

Robot förstår våra rörelser

13 apr 2021 digit

Forskare vid KTH har utvecklat ny teknik som innebär att robotar förstår människors kroppsrörelser. Tekniken ska öka säkerheten på arbetsplatser och innebär bland annat att robotar kan arbeta nära människor på en produktionslina.

Digitalt Möte

Bättre möten utan video

7 apr 2021 digit

Digitala möten fungerar bättre utan video. Att se varandra underlättar inte för att lösa problem och uppdelningen mellan deltagarna i mötet fungerar bättre utan kamera. Det visar en ny studie.

Fin Skogstomt Utanför Ett Fönster

Örnsköldsvik flyttar hem

29 mar 2021 digit

För att alla medarbetare ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt ombesörjer Örnsköldsviks kommun att alla har den utrusning de behöver när de jobbar från hemmet. Det gäller allt ifrån skärm och tangentbord till arbetsstol, och allt levereras hem till de anställda.

En Dimmig Skog I Alsace I Frankrike

Sandvikens hållbaraste kontor

23 mar 2021 digit

Nya kontor på Sandbacka Science Park har fokus på hållbarhet och all utrusning, inklusive it och datorer, är återanvända produkter. De sex kontoren är avsedda för startups och småföretag och intresset har varit stort, långt innan inflyttning.