Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

AI-lyft i Mälardalen

Nu finns alla förutsättningar för en lyckad digital omställning för svensk industri, men bolag måste hitta rätt sätt att använda data och vara beredd på att utveckla kompetensen. Det menar Daniel Boqvist på Automation Region.

Text Tim Leffler Foto Adobestock, Automation Region 20 augusti 2020 digit

Kranhissar Mot Blå Himmel

– Idag finns det ett stort behov hos företag och organisationer att bättre utnyttja sin data för att skapa nya insikter. Där kan vi hjälpa till och visa hur till exempel maskininlärning, dataanalys och automationslösningar kan vara ett viktigt verktyg, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region.

Automation Region bildades 2007 av företag i Mälardalen, för att driva kompetensfrågor inom automation och stärka svenska företags konkurrenskraft på en global marknad. Organisationen har som mål att skapa förutsättningar för bra automationstillämpningar och att bidra till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Tillämpning och AI

Ett område som är särskilt aktuellt och där det finns ett stort behov av kompetens och verktyg är inom AI. Automation Region har tillsammans med Rise byggt den nya testmiljön Digicore Lab och nu kan företag ta med sig egen data, eller använda så kallad mockup-data, för att testa och experimentera hur maskininlärning skulle kunna fungera i den egna verksamheten.

– Det innebär att företag får möjlighet att testa och simulera innan man går vidare med sin investering.

Enligt Daniel Boqvist handlar det numera mer om hur AI kan tillämpas än om AI som begrepp.

– Idag pratar vi mer om digitala identiteter och it-säkerhet, mjukvaruintegration, dataanalys och innovationsledning. Begreppet AI börjar nyanseras och vi pratar mer om den industriella tillämpningen och implementationen av de teknologier som ligger under AI-paraplyet.

Många kämpar

Men fortfarande är det många som kämpar med sina digitaliseringsprojekt och som tar hjälp av Automation Regions nationella utbildningssatsningar, som ska underlätta så att företag ska hitta rätt och skapa värde ur ny teknologi.

– Vi ser att det är särskilt angeläget att öka möjligheterna för små- och medelstora företag att ställa om, för att kunna växa och konkurrera globalt.

Genom forskningsutbyten med bland annat Stanford University och ett nära samarbete med start-up miljön i Silicon Valley, via Nordic Innovation House, vill Automation Region öppna för fler samarbeten för medlemsföretagen i organisationen.

– Forskning måste göra nytta på riktigt och bidra till organisationens och affärsmodellens anpassning till ny teknik. Då kan vi tillsammans med våra partners, både i Sverige och internationellt, bidra till att skapa forum för konkreta aktiviteter och projekt.

Daniel Boqvist Proffe

Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation, på Automation Region.

Hur kommer det sig att Sverige är bra på digitalisering, samtidigt som vi har kompetensbrist inom flera områden?

– Det ena utesluter inte det andra. Inom innovation är vi världsledande inom många områden, samtidigt som det finns ett stort kompetensgap, till exempel finns det en stor efterfrågan på medarbetare med kompetens inom avancerad dataanalys.

– Vi har mycket spetskompetens inom teknik och forskning, men det behöver komma fler till nytta. Kompetensfrågan är nog den enskilt viktigaste frågan för svensk industris tillväxt och konkurrenskraft på kort lång sikt.

– För att vi ska nå dit behöver vi hitta nya sätt att kompetensutveckla och att företag ges möjlighet att ställa om och anpassa strukturer och affärsmodeller. Då kan automatisering och digitalisering ta fart på allvar.

Automation Region

Automation Region är ett nätverk bestående av cirka 160 företag, akademi och organisationer i samhället och finansieras till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom Vinnväxt-programmet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.

Automation Region har även flera strategiskt viktiga internationella samarbeten med andra innovationsmiljöer i Österrike, Tyskland, Danmark och USA och arbetar för att vara den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.

Rekommenderad läsning

AdobeStock_89871457_2.jpg

Virtuell konkurrens med Automation region

19 okt 2017 digit

Med partners som ABB, Bombardier och ICA och säte vid Mälardalens högskola vill Automation region driva digitalisering och automation med människan i centrum.

kth-självseglande-båt-960640.jpg

Självkör i vind

15 mar 2018 digit

Snart kan du ute till sjöss möta på en segelbåt utan besättning. På KTH forskas det om autonoma segelbåtar som ska kunna segla i en månad oberoende av väder helt utan mänsklig hjälp.

digilyftet-hyllas-av-eu.jpg

Digilyftet hyllas av EU

15 aug 2018 digit

Med pilotprojektet Digilyftet introducerades ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag att anamma digitaliseringens möjligheter. Arbetet har lyfts av EU som ett av tio goda exempel från olika länder. Fortsättningsprojektet Digifuture erbjuder fler företag motsvarande stöd.

utbildning-industri40.jpg

Plugga industri 4.0

24 apr 2019 digit

KK-stiftelsen har beviljat upp till 42 miljoner kronor till Mälardalens högskola och Jönköping University för att erbjuda näringslivet kurser inom innovation och produktrealisering. Ett av de fyra fokusområdena är industri 4.0.

vinnova-ai-svenska.jpg

ML för små språk

7 okt 2019 digit

Med 24 miljoner till fyra forskningsprojekt inom AI vill Vinnova föra forskningsidéer närmare praktisk tillämpning. Ett av projekten handlar om immaterialrätt och ska göra det enklare för innovatörer inom AI och maskininlärning att söka patent.

overgangsstalle1.jpg

AI-test i Västerås

20 sep 2019 säkerhet

Ett sätt att lära självkörande bilar att identifiera riskbeteende bland fotgängare och fordon i trafiken, är att sätta oss själva bakom ratten i en simulator. Nu startar ett sådant test i Västerås.

Kth Alzheimer

KTH mot alzheimer

3 jul 2020 digit

Med hjälp av molekylär AI och machine learning kan mysterierna kring alzheimer och andra hjärnsjukdomar komma närmare en lösning. Metoden ska ge en bättre bild av hjärnan än vad mikroskop ger. Det menar forskare på KTH och Karolinska Institutet.

Ai Alzheimer

AI spårar alzheimer

26 okt 2020 digit

AI kan upptäcka alzheimer genom att analysera röstsvar kring vad som händer på en teckning. Modellen kan, sju år tidigare än en vanlig läkare och med 70 procents noggrannhet, förutse ifall en person kommer få sjukdomen.

Minecraftfyrkanter Mot Vit Bakgrund

Västerås i Minecraft

11 nov 2020 digit

Under höstlovet jobbade närmare 200 ungdomar med att skapa ett nytt Västerås, men nu i Minecraft. Resultatet blev ett nytt utseende av staden och även nya bussturer som tar vägen förbi luckan på McDonalds.