Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Spikmatta för bakterier

Bara inom EU drabbas drygt fyra miljoner patienter varje år av vårdrelaterade infektioner. Med grafitnanoflagor som integreras i medicinska hjälpmedel har forskare vid Chalmers hittat en lösning som dödar 99,9 procent av de farliga bakterierna.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 5 maj 2020 digit

rosafärgade bakterier.jpg

− Förutom att minska lidande och antibiotikaresistens skulle hjälpmedel av den här sorten kunna leda till färre ingrepp inom till exempel implantatkirurgin, eftersom implantaten skulle kunna stanna kvar i kroppen under en mycket längre tid än de man använder sig av idag. Vår forskning skulle också kunna leda till att minska kostnader inom sjukvården över hela världen, säger Santosh Pandit, postdok i professor Ivan Mijakovics forskargrupp på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik vid Chalmers.

Plocka ut proteser

Enligt ECDC, EU:s smittskyddsmyndighet, drabbas varje år över fyra miljoner patienter i Europa av vårdrelaterade infektioner. En stor andel beror på bakterieangrepp på katetrar, höft-och knäproteser eller tandimplantat, som i värsta fall kan behöva plockas ut igen.

Det kan ha stor potential inom många biomedicinska användningsområden.

Infektioner på implantat orsakas av bakterier som färdas runt i vätska i kroppen, till exempel blod, i jakt på en yta att fästa vid. Väl där börjar de föröka sig och bildar en bakteriebeläggning, som kallas biofilm.

Förutom stort lidande för patienterna, kan infektionerna innebära stora kostnader för sjukvården, och öka antibiotikaresistensen i samhället.

Grafen som dödar

Tidigare studier från forskarna på Chalmers har visat att vertikalt stående nanoflagor av grafen kan bilda en spikmatta som gör det omöjligt för bakterier att fästa vid ett underlag. Istället skärs cellmembranet sönder och bakterien dör.

Kostnaden och tidsåtgången gör att grafenflagor inte lämpar sig för storskalig produktion. Men nu har forskarna hittat ett alternativ, och visat att att ytor på hjälpmedel som formgjutits av en blandning av polyetylen och grafitnanoflagor dödar 99,99 procent av de bakterier som försöker fästa där.

− Det som är anmärkningsvärt med resultaten i vår nya studie är att vi kan uppnå samma enastående antibakteriella effekter genom att använda en relativt prisvärd typ av grafitnanoflagor som vi blandar med en mycket mångsidig polymer. Trots att polymeren, eller plasten, egentligen inte är speciellt kompatibel med grafitnanoflagorna, har vi lyckats skräddarsy mikrostrukturen för materialet med hjälp av standardtillverkningstekniker för plast. Det kan ha stor potential inom många biomedicinska användningsområden, säger Roland Kádár, docent på institutionen för industri- och materialvetenskap.

Skadar inte cellerna

I rätt koncentration kan de sylvassa grafitnanoflagorna på ytan av implantaten förhindra bakterieinfektion. De vassa flagorna skadar inte heller celler från människor och andra däggdjur. Ett stick av grafitnanoflagorna kan jämföras med ett dödligt knivangrepp på en bakterie, men endast ett litet nålstick för den mänskliga cellen.

Forskarnas framtida fokus ligger nu på att utforska dessa antibakteriella ytors fulla potential inom specifika biomedicinska användningsområden.

Källa: Chalmers tekniska högskola

Senaste nytt

3D-printad tunga

27 oktober 2020

En 3D-printad tunga som kan fungera som försökskanin i utvecklingen av både mat och munhygien. Det är vad forskarna bakom tungan hoppas på.

AI för bra kläder

27 oktober 2020

AI och big data kan innebära en klädindustri med mer kundanpassade produkter och en hållbarare produktion och konsumtion. Det slås fast i en avhandling från Högskolan i Borås.

AI spårar alzheimer

26 oktober 2020

AI kan upptäcka alzheimer genom att analysera röstsvar kring vad som händer på en teckning. Modellen kan, sju år tidigare än en vanlig läkare och med 70 procents noggrannhet, förutse ifall en person kommer få sjukdomen.

Dejta via Facebook

26 oktober 2020

Nu kommer Facebooks dejtingtjänst till Europa, däribland Sverige. Enligt Facebook har redan 1,5 miljarder matchningar skapats i de 20 länder som har tillgång till tjänsten. 

2025 gör maskiner jobbet

23 oktober 2020

År 2025 kommer maskiner att utgöra mer än hälften av världens arbetskraft. Det spår World Economic Forum.

Sensorer mäter luft

22 oktober 2020

Nu mäts Stockholms luftkvalitet med en sensor sittandes på en buss i stadstrafiken. I projektet deltar bland annat Stockholms stad, KTH och MIT.