Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Glöm it i skolan

larare-visar-tre-elever-med-padda.jpg

Skolans digitalisering handlar mer om att driva förändring och mindre om teknik, där ansvaret ligger på skolledare och huvudmän menar Lars Lingman på Skolverket.

– Digital kompetens ur ett brett perspektiv är en central komponent för en framgångsrik implementering av den nationella strategin. I digitaliseringsstrategin trycks det på lärarnas förmåga att välja adekvata lärverktyg, men även ledningsskiktets förmåga att leda och utveckla skolornas verksamhet enligt strategins mål och riktlinjer, säger Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket.

Ur skolvärldens perspektiv är den nationella strategin försenad, men för Skolverket har arbetet pågått relativt enligt plan sedan det ursprungliga förslaget presenterades för drygt två år sedan.

– Vi styrs av regleringsbrevet och fick instruktioner att arbeta i linje med förslaget redan för över ett år sedan. Men det är viktigt för Skolsverige med tydliga riktlinjer för det fortsatta arbetet och jag förstår att det är uppskattat att strategin nu är på plats.

Värdefull erfarenhet

Lars Lingman betonar att digitalisering inte handlar om it i skolan utan om att utveckla nya arbetssätt.

– Det är en viktig grundläggande insikt att digitaliseringen är ett förändringsprojekt, inte ett it-projekt. Många skolledare har lång erfarenhet av förändringsarbete och den erfarenheten är värdefull även när det gäller att driva skolans digitalisering.

Samtidigt kan inte ens den mest erfarna skolledare vara en trovärdig förändringsledare utan viss egen digital kompetens.

– Digitaliseringen omfattar och påverkar så många verksamhetsområden idag, till exempel administration och elevhälsa. Digital kompetens behöver alla och den innebär något annat än att leda förändring.

Träden och skogen

Digital kompetens eller digitalisering, oavsett vilket perspektiv man än utgår från väcker det stora och komplicerade frågor.

Många skolledare har lång erfarenhet av förändringsarbete och den är värdefull även när det gäller att driva skolans digitalisering.

Lars Lingman , undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket

– För att undvika att springa på alla bollar bör varje skola eller skolenhet försöka identifiera vad just de behöver utveckla och förbättra, där digitalisering är ett av flera möjliga verktyg för att adressera organisationens utmaningar.

Olika digitala system och lösningar som inte kommunicerar eller samverkar på ett bra sätt orsakar problem i många organisationer. Lars Lingman framhåller digitala ekosystem som en nyckelfaktor för skolans utveckling.

– Det är nog så komplext att planera och skapa användarvänliga digitala ekosystem, inte minst för att ekosystemtanken definieras på lite olika sätt. Men det är viktigt att utgå från intressenternas behov och komma ihåg att detta är en arbetsmiljö som kan vara av samma dignitet som vår fysiska arbetsmiljö. Forskningen visar att fungerande samarbeten mellan it-avdelning och skola, där båda parter är lyhörda och intresserade av den andres erfarenheter och verklighet, är en förutsättning för att skapa välfungerande digitala ekosystem.

Bygga kompetens

Skolverket arbetar på flera sätt för att stödja skolledarna med det förändringsarbete som kallas skolans digitalisering.

– Det finns utbildningsmoduler på vår webbplats som kan vara utgångspunkt i arbetet med att bygga digital kompetens i den egna organisationen. Utbildningsmodulen Leda digitalisering riktar sig till ledare på olika nivåer i skolan och där kan man höja sin kompetens kring att leda förändringsarbetet kopplat till skolans digitalisering.

Under våren 2018 inleder SKL i samarbete med Skolverket och skolhuvudmän arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin. Till hösten kommer det att finnas högskolekurser i programmering för lärare i matematik och teknik.

– Kraven på programmering är en förändring i styrdokumenten och här kan det behövas en hel del kompetensutveckling. De kommande högskolekurserna men också webbkursen Om programmering, är ett svar på den utmaningen, avslutar Lars Lingman.

7 mars 2018 Reporter anne hammarskjöld it i skolan Foto adobestock

Rekommenderad läsning

Enköpingskylt På Enköping Järnvägsstation

Mot digitala nationella prov

22 okt 2020 it i skolan

Sankt Illianskolan i Enköping är en av testskolorna inför införandet av digitala nationella prov. Ett bra samarbete mellan kommunens it-avdelning och skolan är nyckeln till framgång. Det menar it-samordnare Stefan Weber.

fundersam-tonarstjej-med-hoodie.jpg

Så skyddar sig skolan

6 dec 2018 it i skolan

Å ena sidan är tillgången till datorer och plattor en förutsättning för elevernas utbildning i ett allt mer digitalt klassrum. Å andra sidan behöver skolan kunna skydda sin stora investering om olyckan är framme. Skolverkets chefsjurist Sara Andersson har några goda råd på vägen.

tjej vinkar till en datorskärm hemma.jpg

Utökad fjärrundervisning

22 nov 2018 it i skolan

Skolverket föreslår nu i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen än vad som tillåts i nuvarande reglering.

fem-personer-i-samtal-pa-rad.jpg

SKL:s råd för skolan

1 nov 2018 it i skolan

Nu erbjuder SKL ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Rådslaget mellan den 30 oktober och 12 november lyfter upp konkreta frågor om bland annat digital kompetens.

ny-bok-av-ake-gronlund.jpg

Ställ krav på SKL

7 aug 2018 it i skolan

Det är hög tid att rusta skolorna för digitaliseringen och staten måste sätta press på kommunerna. Annars finns det risk för att utvecklingen stannar av, menar Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

digitaliseringsradets-rapport-om-digital-kompetens.jpg

En bit kvar till digital ledartröja

28 jun 2018 ledarskap

Digitaliseringsrådets rapport om den digitala kompetensen i Sverige visar på ett gott grundläge men också på stora utmaningar. Bland annat för att motarbeta digitalt utanförskap samt på kort och lång sikt säkra kompetensbehoven inom bland annat välfärds- och IKT-sektorn. Ett stort ansvar för utvecklingen ligger på regeringen, SKL och Skolverket. 

fyra-klasskompisar-skrattar-tillsammans.jpg
video

Så kom världen till Jonslund

17 apr 2018 it i skolan

Emma Nääs ville engagera sina elever med det som är viktigt och på riktigt. Sex år senare jobbar de med företag och skolor i 81 länder och själv har hon just belönats med Guldäpplet. 

en lärare sitter på ett bord med en lärplatta och pratar med lågstadieelever.jpg
video

SKL:s plan för skolan

16 apr 2018 it i skolan

Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som kan komma att behandlas är lärarutbildningens utformning.

nationella-digitala-prov-960640.jpg
video

Inga försökskaniner

13 apr 2018 it i skolan

Från och med 2022 blir nationella proven digitala. Det innebär att proven är anonymiserade och förhoppningsvis mer likvärdiga. Trots att förändringen ska ske snart finns det ingen risk att eleverna hamnar mellan stolarna. Det menar Karin Hector-Stahre på Skolverket.