Meta-chef: Chat GPT är inte revolutionerande

Meta Chatgpt

De allra flesta uppfattar OpenAI:s Chat GPT som innovativ. Dock inte Yann LeCun, AI-forskningschef på Meta, som menar att flera andra forskningslabb använder samma tekniker och gör samma arbete. 

– När det gäller underliggande tekniker är Chat GPT inte särskilt innovativt. Det är inget revolutionerande, även om det är så det uppfattas av allmänheten. Det är bara väl sammanställt och snyggt skapat.

Datadrivna AI-system som Chat GPT har byggts tidigare av många företag och forskningslabb, menar LeCun. Tanken på att OpenAI är ensamt om sitt arbete är felaktig.

OpenAI är inte ett framsteg jämfört med andra laboratorier. Det är inte bara Google och Meta, utan det finns ett halvdussin startups som i grund och botten har mycket liknande teknologi.

LeCun menar att programmet som Chat GPT bygger på består av flera olika teknologier som utvecklats under många år av olika parter.

– Chat GPT använder Transformers-arkitekturer, och Transformers är en uppfinning från Google, säger Yann LeCun, och hänvisar till det neurala nätverket som Google presenterade 2017.

Källa: ZDnet

24 januari 2023 Reporter Fredrik Adolfsson digit, AI

Läs mer om ämnet:

Senaste nytt

Stäng