Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Nominerad till
Publishingpriset 2017

En smartare it-nyhetssajt

Nominerad till
Publishingpriset 2017

5G krav för framtidens IoT-lösningar

5G-nätets inträde kommer att utveckla framtidens teknik, ha stor påverkan på digitaliseringen av samhället och även vara en grundsten för framtidens Internet of Things-lösningar, menar Andreas Dahlqvist, projektledare 5G och IoT på Telia.

Text Fredrik Adolfsson 4 augusti 2016 digit

5G, nästa generations mobilnät och en evolution av 2G, 3G och 4G. Hur kommer det att utveckla Internet of Things? Jo, framförallt genom att många enheter kan vara uppkopplade samtidigt, säger Andreas Dahlqvist, Telia.

 Tätheten för uppkopplade enheter kommer att växa och då behövs högre kapacitet i de mobila näten. Dock så är 5G för IoT-uppkoppling inget kritiskt i dagsläget utan kan bli användbart i framtiden där extremt många enheter är uppkopplade.

Kring Internet of Things, var kommer 5G:s inträde ha störst påverkan?

 5G kommer att ge lägre svarstider än dagens nät, ner till en nivå där kommunikation i princip ska ske i realtid. Detta kommer ha stor påverkan på mer kritiska IoT-lösningar i samhälle och industri. I det sistnämnda kan man effektivisera många processer genom snabbare kommunikation, vilket även gäller för samhälle. Ett exempel är där att ha kontroll av föremål på distans. Möjliga scenarion är självkörande fordon, distansstyrda transporter och robotar som kommer kräva kommunikation i realtid.

Andreas Dahlqvist, Telia.

Andreas Dahlqvist tror även att 5G kommer att ta en viktig roll i det alltmer digitala samhället, och vara ytterligare ett steg i den digitalisering som idag genomförs med bland annat utbyggnad av mobil uppkoppling med 4G.

 Tre förslag på uppdelning där 5G kan hjälpa kunden i digitaliseringen är enhanced mobile broadband, massive machine type communication och ultra-reliable and low latency communication - där de två sistnämnda framförallt berör IoT.

 Högre mobilhastigheter kommer också leda till att människor och företag kan använda internet och digitala tjänster på ett nytt sätt. Exempelvis talas det om virtual reality och augmented reality som möjliga digitala tjänster för att ge människor nya upplevelser och hjälp i vardagen. Detta kommer kräva höga datahastigheter och ge helt nytt värde för användaren.

Rekommenderad läsning

IoT är lösningen för trångbodda

2 jun 2016 digit

I nästa våg av Internet of things kommer vardagen för många av oss att underlättas. Andrew Bolwell från HP Labs och Stefan Bergdahl från HP Sverige ger konkreta exempel.

"Snart hyr man ut kontor à la Uber"

3 jun 2016 digit

Johan Falk är ansvarig för Intels IoT Ignition Lab i Sverige. Han ser sakernas internet som en självklar del i alla framtidens branscher. Där finns möjligheter att kombinera affärsnytta, hållbarhetsnytta och sänkta kostnader, och gör det även möjligt att driva transformationen mot fossilfritt, menar han.  

IoT styr utvecklingen av framtidens kontor

15 aug 2016 digit

Inopererade chip som ger dig tillgång till kontoret, sensorer som reglerar syrehalten i konferensrummen och dataanalys – digitaliseringen ger fastighetsbranschen nya möjligheter och utmaningar.

Uppkopplade sopbilar avslöjar vattenläckor

16 aug 2016 digit

Dyr fast infrastruktur för att läsa av vattenmätarna? Nej, tyckte Eskilstuna och Strängnäs kommuner och utrustade istället sopbilarna med särskild avläsningsutrustning. Resultatet: En mycket bättre lägesbild till en låg kostnad.

Tekniken som förändrar världsekonomin

7 mar 2017 digit

Världen blir allt mer robotiserad, digitaliserad och uppkopplad och 2020 spås det finnas hela 20,4 miljarder uppkopplade enheter runtom i världen. Alla frid och fröjd med det? Nej, inte enligt Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Telenor skapar smarta städer

11 jul 2017 digit

video

Uppkopplade glasbehållare och parkeringsplatser är bara några av fördelarna i de nya smarta städerna. För att nå fram krävs dock standardisering och öppenhet i plattformarna menar Martin Whitlock, CTO för Telenors IoT-bolag Conexion. 

Familjen först för Dafgårds

9 okt 2017 digit

Familjeföretaget Dafgårds är ett av Sveriges största livsmedelsföretag med Gorbys piroger som en av storsäljarna. Också när det gäller företagets digitalisering är receptet att hålla det i familjen och ta vara på medarbetarnas kompetens och engagemang.

"Med 5G finns inget utrymme för felmarginal"

9 sep 2016 ledarskap

Sara Mazur är forskningschef på telekomjätten Ericsson där det viktigaste är att hela tiden kunna se in i framtiden. Just nu jobbar hon på att göra Ericsson till det bäst förberedda företaget inför det reella 5G-inträdet. 
– Man måste hela tiden växelverka med andra och försöka förstå omvärlden, säger hon.

Ett smartare samhälle med 5G

14 sep 2016 digit

Robotar som lär av sina misstag, virtuella staket runt gruvarbetare och bussar som dyker upp när du anländer till busshållplatsen. Torbjörn Lundahl, programdirektör för det nationella forskningsprogrammet för 5G på Ericsson Research berättar hur nya mobilnätet förändrar samhället.